Motivation er lig med mål, følelser og personlig handleselvtillid

I problemformuleringen er begrebet motivation centralt, og derfor redegøres her kort for en definition af begrebet.

I en årrække har computeren været en motivationsfaktor for en stor del af eleverne, når de i skolen skulle arbejde selvstændigt eller i makkerpar. Spørgsmålet er, om det var selve computeren, eller det var den anderledes måde at arbejde på, der var motiverende. Jeppe Bundsgaard beskriver i sin artikel "En forandret skole i en forandret verden"1 motivation på følgende måde: Motivation = Mål * Følelser* Personlig handleselvtillid. Alle tre faktorer er afgørende for om eleven er motiveret for af udføre en opgave. Web 2.0 giver i dag lærerne mange muligheder for at skabe undervisningssituationer, hvor der er et meningsfyldt mål med elevernes arbejde, og hvor de er på hjemmebane.

1 Medier og medieundervisning (2009) s 211 - Christine Pilegaard Larsen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar