Mediestatus - Vestbjerg skole

Selvom rammere burde være til stede, så indgår medierne ikke på den samme naturlige måde i skolens undervisning, som de gør i elevernes fritid. Når klokken ringer til time, "glemmes" elevernes mediekompetencer.

Vestbjerg skole har ca. 450 elever. På PLC er der 2 skolebibliotekarer, hvoraf den ene også er it-vejleder. Der er altid "åbent" på PLC, da PLC er en del af skolens fællesareal, men PLC er kun bemandet indtil kl. 14. Alle klasser tilbydes en ugentlig time på PLC. Det er for det meste kun 0.-5. klasse, der hver uge benytter sig af tilbuddet. Eleverne fra de ældre klasser kommer kun en gang imellem. Ud over at benytte PLC i forbindelse med denne "udlånstime", benytter eleverne også PLC i forbindelse med den daglige undervisning, da der dels er 5 stationære computere, som eleverne kan benytte, og dels er mulighed for at benytte gruppearbejdspladser i passende afstand fra lærerne. I frikvartererne benyttes PLC også af enkelte elever eller grupper af elever, som søger væk fra klassen.

I forbindelse med undervisningen har eleverne mulighed for at låne videokamera, iPod, lydoptager og GPS. Vi har valgt ikke at have et redigeringsområde med en computer, hvor der er installeret bestemte redigeringsprogrammer, men i stedet for lader vi eleverne benytte de programmer, som ligger på alle computerne - både stationære og bærbare - Moviemaker, Audacity, Photofiltre og Photo Story. Alle programmer er gratisprogrammer, så eleverne har også mulighed for at have programmerne på deres egne computere. Tilgængelighed er et vigtigt begreb for os på PLC.

Netop for at sikre nem tilgængelighed har vi på hele skolen lige fået opsat trådløst netværk, så eleverne uden besvær kan komme på nettet med deres medbragte computere og mobiltelefoner. Eleverne fra 7.-9. klasse må godt bruge deres mobiltelefoner i forbindelse med undervisningen, hvis det aftales med den pågældende lærer.

Selvom rammere burde være til stede, så indgår medierne ikke på den samme naturlige måde i skolens undervisning, som de gør i elevernes fritid. Når klokken ringer til time, "glemmes" elevernes mediekompetencer. De kompetencer, som mange elever har tilegnet sig i medieres parallelle skole, udnyttes kun i enkelte tilfælde på Vestbjerg skole. Bogen og hæftet er i de fleste sammenhænge stadig det bærende element i undervisningen. Dettes skyldes flere ting, men en af de vigtigste er sikkert, at mange af lærerne ikke selv besidder de samme mediekompetencer som eleverne. Dette asymmetriske forhold, kan i nogle tilfælde godt gøre lærerne utrygge, og de kan ikke se mulighederne. En anden forklaring kan være, at flere lærere faktisk ikke er interesseret i at lade eleverne benytte deres mediekompetencer i undervisningen, da disse læreres mediesyn ikke falder sammen med PLC's, som bygger på det dekonstruktivistiske mediesyn.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar