Mediestatus - Gug skole

På PLC er det et ønske, at arbejde ud fra et dekonstruktivistisk mediesyn, hvor den parallele skole i langt højere grad inddrages, og eleverne dermed får mulighed for at gøre brug af de medier de benytter i fritiden i deres arbejde i skolen. . Gug skole er en skole med omkring 850 elever fra 0. – 9. klasse samt en læseklasse. I tilknytning til skolens PLC er der tre bibliotekarer og tre IT-ansvarlige. På skolen har alle klasser mulighed for at skrive sig på til at komme en gang om ugen for at låne bøger på biblioteket. Der er afsættes ca. en halv lektion til hver klasse på biblioteket, hvor klassens lærer følger med eleverne. Forud for biblioteksbesøget er det muligt at lave aftaler med skolens bibliotekarer om indholdet - det være sig vejledning i ny litteratur, søgning af litteratur m.m. Skolens yngste elever benytter flittigt PLC og låner mange bøger, hvorimod eleverne fra slutningen af mellemtrinnet og op kun sjældent benytter PLC til at låne bøger.


På Gug skole forefindes der to store computerlokaler samt mindre enheder med PC’ere fordelt på fem områder på skolen. Desuden har vi på PLC et skab med 25 bærbare computere, som kan lånes og vi har netop fået nyt trådløst netværk på skolen. PC’ere er dagligt i brug og kan reserveres af alle til undervisningsformål. På PLC er der placeret 8 computere, som ligeledes kan bruges i undervisningen, og som skolens ældste elever fra 6. – 9. klasse desuden flittigt benytter i frikvartererne under opsyn af skolens bibliotekarer. Tidligere havde vi i forlængelse af PLC et medieværksted med udstyr til filmredigering m.m. Dette område står tomt og bliver ikke længere brugt. På PLC er det muligt at reservere et af skolens to digitale kameraer og tre videokameraer samt diktafoner. I PLC området har vi for nyligt fået opstillet en interaktiv tavle, som primært bliver brugt til film- og Power Point fremvisninger.

På Gug skole er det meget forskelligt fra lærer til lærer hvor meget man gør brug af andre medier end bøger på, men sikkert er det, at bøger, hæfter og kopier indgår som noget helt grundlæggende i undervisningen overalt på skolen. Hvorvidt det handler om manglende mediekompetence eller om mediesynet hos den enkelte lærer, udgør det formentlig en blanding. På PLC er det et ønske, at arbejde ud fra et dekonstruktivistisk mediesyn, hvor den parallele skole i langt højere grad inddrages, og eleverne dermed får mulighed for at gøre brug af de medier de benytter i fritiden i deres arbejde i skolen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar