Mediestatus - Gl. Lindholm skole

Som det ser ud nu er mediernes parallelle skole kun repræsenteret ved de medier eleverne har med hjemmefra, det være sig mobiltelefoner, mp3-afspillere og altså også computere. Situationen er problematisk i lyset af ønsket om et dekonstruktivistisk mediesyn og et miljø på PLC, hvor mediernes parallelle skole netop bør inddrages og ikke udelukkes. . Gl. Lindholm skole har ca. 550 elever og på skolens PLC er der tilknyttet fire medarbejdere, alle bibliotekarer, hvoraf den ene desuden er skolens it-ansvarlige. Fra 0.-3.kl. tilbydes dansklæreren én ugentlig udlånslektion på PLC og der lånes i rigt omfang frilæsningsbøger. De ældste elever kommer også gerne på PLC og arbejder, men de låner i meget mindre omfang frilæsningsbøger. De kommer desuden kun på PLC højest hver 14. dag sammen med dansklæreren. Eleverne arbejder dog ofte i den tilstødende pc-café.

På skolens PLC findes meget forskelligt Av-udstyr, herunder diktafoner, mikrofoner, videokameraer af forskellige slags samt digitalkameraer. Derudover er diverse programmer til mediearbejdet installeret på en stor del af skolens computere (Moviemaker, Photostory, Publisher, Stick Animator, Pinnacle Studio og Photofiltre). Skolen har i forbindelse med PLC et decideret videoredigeringsrum med 4 computere og en Mac-maskine til rådighed til multimedieproduktion.

Det skorter ikke på udstyr, men det bliver kun i ringe omgang brugt. Måske skal årsagen findes i lærerens manglende mediekompetence, men også mediesynet hos den enkelte lærer og PLC-medarbejder kan være en årsag. Grundet den nye arbejdstidsaftale er PLC p.t. lukket for elever i frikvartererne. Skolens elever har således ingen adgang til computere på skolen i frikvartererne med undtagelse af deres egen medbragte. Som det ser ud nu er mediernes parallelle skole kun repræsenteret ved de medier eleverne har med hjemmefra, det være sig mobiltelefoner, mp3-afspillere og altså også computere. Situationen er problematisk i lyset af ønsket om et dekonstruktivistisk mediesyn og et miljø på PLC, hvor mediernes parallelle skole netop bør inddrages og ikke udelukkes.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar