Mediestatus - Ferslev

De fleste kolleger finder det besværligt at bruge andre og nye medier i deres undervisning. Det kan meget vel bunde i manglende mediekompetencer.
Vi har ønsket om at arbejde med det dekonstruvistiske mediesyn og elevernes parallelle skole, men det er vanskeligt at gennemføre, som det ser ud nu. . På Ferslev Skole er der ca. 330 elever, fordelt fra børnehaveklassen til 9. klassetrin.
Det har i mange år været kutyme, at alle elever fra de yngste til de ældste har været tilbudt en ugentlig bibliotekstime, hvor eleverne får præsenteret forskellige former for litteratur, inden de bliver ”sluppet løs” for selv at aflevere og låne bøger.

Blandt de yngste børn (børnehaveklassen til 5. klassetrin) er tilbudet været populært, hvorefter interessen er dalet mærkbart. Jo ældre eleverne bliver, des mere mister de interessen for den skrevne litteratur. Det er meget vanskeligt at få dem interesserede i at bruge PLC.

Eleverne fra 6. - 9. klasse har i princippet en tid hver uge, hvor de kan gøre brug af PLC, men det er uden service. Personalet er til stede på PLC i disse timer, men der er ikke sat tid af til at servicere disse elever på samme måde, som vi gør med de yngre.

PLC-teamet består af to bibliotekarer, og der er ligeledes tilknyttet to it-ansvarlige, som står til rådighed nogle timer om ugen. De udbyder hvert år nogle kurser til lærerne, som de prøver at holde ajour med forskellige programmer og deres brug.

Den form for mediebrug, der bliver gjort brug af på PLC, er computerne. Vi er i besiddelse af to vogne med 24 bærbare computere i hver. De bliver brugt flittigt i undervisningen. Ligeledes har vi på PLC 6 stationære computere, der også bliver brugt flittigt, både i timerne og 10 – frikvarteret.

Vi har kameraer, som kan lånes, men vi har pt. ingen videooptagere, da de to gamle gik i stykker efter ca. et års brug. Det overvejes endog, om vi overhovedet skal købe nye, eller vi blot skal låne nogle fra cfu, når der er brug for det.

De fleste kolleger finder det besværligt at bruge andre og nye medier i deres undervisning. Det kan meget vel bunde i manglende mediekompetencer.

Vi har ønsket om at arbejde med det dekonstruvistiske mediesyn og elevernes parallelle skole, men det er vanskeligt at gennemføre, som det ser ud nu.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar