Konklusion

På skolen har vi i mange år haft megen fokus på børns læseindlæring, hvilket har betydet, at PLC har koncentreret sig meget om de yngste og mellemste elever. De ældste elever har ikke været tilgodeset i samme grad, og vi har blot konstateret, at deres interesse for PLC er dalet mærkbart.

Vi har et ønske om at få de ældste elever til at gøre større brug af PLC, end de gør nu. Deres motivation og kompetencer inden for medier skal tilgodeses. For at efterleve et dekonstruktivistisk mediesyn, er det derfor vigtigt at bruge den viden, eleverne har med sig i skolen, den parallelle skole, og koble den med den egentlige skole. Gennem brug af andre medier kan man sammen med eleverne på PLC få lavet nogle spændende tiltag, som de er motiverede for, og kan lide at beskæftige sig med. Gennem praksisfællesskaber kan de lære af hinanden og bruge deres motivation til at udvikle deres læring i det nye medielandskab.

Det er imidlertid en udfordring at få andre medier integreret på PLC og i skolen i lige så høj grad som bøger, og det fordrer, at vi på PLC går forud og baner vejen for en kulturændring, så også lærerkollegerne tør bruge andre medier og web 2.0 i deres undervisning.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar