Animationsfilm - "Redningsaktionen"

Praksisfællesskab - fire personer brugte tre timer i fuld koncentration til at producere 1 minut og 24 sekunder.


Animationsfilmen "Redningsaktionen" er et eksempel på, hvordan man kan arbejde med levende billeder på PLC i frikvarterne. Projektet kræver meget lidt udstyr og forhåndsviden. PLC skal blot stille bord, legerekvisitter, pc (med videoredigeringsprogram) og kamera til rådighed for eleverne. I processen med at lave animationsfilmen indgår eleverne i et praksisfællesskab, hvor de udveksler viden, lærer af hinanden og skaber et fælles projekt. Det foregår i et uformelt læringsmiljø, hvor man på legende vis tilegner sig mediekompetencer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar